Rahvusvaheline kvalifikatsiooni tõstmise programm «Süsteemse-fenomenoloogilise psühhoteraapia (nõustamine) ja perekonstellatsioonid»

Kvalifikatsiooni tõstmise rahvusvaheline programm, mis on mõeldud psühholoogidele, psühhoterapeutidele, nõustajatele, arstidele, sotsiaaltöötajatele jt, korraldatud on Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudi (Института Консультирования и Системных Решений – ИКСР) (Venemaa) poolt ning WISL (Saksamaa) ja PPL (Professionaalne Psühhoteraapia Liiga: PPL) toetamisel.

Programmi autor ja koordinaator: psühholoogiliste teaduste kandidaat Мihhail Burnjašev.

Programmi koolitajad: Euroopa ja Venemaa treenerid, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistid süsteemse-fenomenoloogilise psühhoteraapia (nõustamise) ja perekondlike paigutuste valdkonnas.

Koolituse programm ja formaat:

  • SEMINARID. Kaheksa kolmepäevalist seminari (24 päeva, 8 akad. tundi päevas, kokku 192 akad. tundi) isikliku kogemuse omandamise teooria, meetodi ja tehnikate õpetamist süsteemse paigutuse treenerite ja treener-superviisorite juhendamisel.
  • PRAKTIKA GRUPID. 128 akad. tundi tööd praktikarühmades süsteemse paigutuse meistri või treeneri juhendamisel perekondliku paigutuse tehnikate ja isiklike oskuste arendamiseks, ning tööd, mille käigus osalejad saavad oma isiklike perekondlike päringute ja teemadega klientideks. (Kahepäevased rühmad, 8 akad. tundi päevas )
  • SUPERVISIOON. Kaheksa päeva supervisiooni (8 akad. tundi päevas, kokku 64 akad. tundi) rühmas süsteemse paigutuse superviisorite juhendamise all, kahe iseseisva kliendiga töö läbiviimine selleks, et selgitada välja „lüngad“ spetsialisti töös  ning lõppsertifitseerimine.
  • RÜHMATERAAPIA (assisteerimine kliendirühmades koolitajate juhendamisel) — 11 päeva, 8 akad. tundi päevas (kokku 88 akad. tundi).
    Isiklik teraapia (isiklik paigatus rühmas või individiaalselt Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudi õppejõudude juhendamisel)
  • ISIKLIK TERAAPIA — 15 isiklikku sessiooni , 2 akad. tundi / iga sessioon (kokku 30 akad. tundi).

Programmi üldkestvus – kaks aastat (502 akad. tundi).

Programmi edukal lõpetamisel saavad osalejad rahvusvaheliselt tunnistatud sertifikaat ja kvalifikatsiooni tõstmise tunnistus, mis annavad õiguse töötada СФПКиСР (Системно-феноменологическая психотерапия (консультирование) и семейные расстановки — Süsteemse-fenomenoloogilise psühhoteraapia (nõustamine) ja perekondlikud paigutused: SFPNjaPP) valdkonnas. Nemad on sisse kantud sertifitseeritud perekondlike paigutuste läbiviijate nimekirja, ning kui nad järgivad professionaalsetest ja eetilistest normidest, siis saavad õiguse ilma maksuta rakendada oma professionaalses tegevuses nimetust Расстановка®.

Koolituse programm „Süsteemne fenomenoloogiline psühhoteraapia (nõustamine) ja perekondlikud paigutused“.

Koolituse õppeprogrammiga võib tutvuda  SIIN  

AJAKAVA

1. moodul

Toimumisaeg: 16.06. — 18.06.2017   Toimumiskoht: Uus 2, Jõhvi

Maksumus registreerimisel kuni 16. aprillini 2017 — 200 EUR (lisandub käibemaks), hiljem — 250 EUR (lisandub käibemaks). Ettemaks (kohustuslikult) — 100 EUR (antud summa pole tagastatav vaatamata koolitusest loobumisele või tundidest puudumistele).

2. moodul

Toimumisaeg: 29.09.-01.10.2017  Toimumiskoht: Uus 2, Jõhvi

Maksumus registreerimisel kuni 31. augustini 2017 — 200 EUR (lisandub käibemaks), hiljem — 250 EUR (lisandub käibemaks). Ettemaks (kohustuslikult) — 100 EUR (antud summa pole tagastatav vaatamata koolitusest loobumisele või tundidest puudumisele).

3. moodul

Toimumisaeg: jaanuar 2018

4. moodul

Toimumisaeg: aprill 2018

Peale iga seminari on praktika, 2 päeva — 50 EUR (hinnale lisandub käibemaks)

Programmi koolitajad:

Mihhail Burnjašev, psühholoogiliste teaduste kandidaat. Praktiseeriv kliiniline psühholoog, teraupet süsteemse psühholoogia alal, tegeleb nõustamisega alates 1999. a. Ta on rahvusvaheline treener süsteemse-fenomenoloogilise psühhoteraapia (nõustamisee) ja perekondlikud paigutuste alal®.

Anzhelika Lensment, psühholoogia magister, psühholoog perekondliku süsteemse psühholoogia alal, PhD.

Õppeprogrammi töökeel on vene keel. Kui Teil on vajalik tõlge eesti keelde, siis palume märkida sellest ära registreerimisel.